-    استان کاشان : قسمت دوم نقد دو مصاحبه اخیر آقای حاج اصغر گرانمایه پور، نماینده فعلی مردم منطقه کاشان در مجلس با روزنامه اینترنتی کاشان

-         نویسنده : جمشید کاشانی

 

-         دوم : نقد مصاحبه بررسی مشکلات ریز و درشت منطقه در گفتگو با نماینده مردم کاشان،آران و بیدگل

-     {{مصاحبه : " – سوال قانونی بودن تعداد دوره‌های نمایندگی مجلس بود و فرصت‌سوزی برای جوانان و استعدادهای کشور؟ گرانمایه پور: این قانون اساسی است که اجازه داده برای نمایندگی مجلس بیش از دو دوره هم نمایندگان بتوانند درمجلس شورای اسلامی‌حضورپیدا کنند. برعکس ریاست جمهوری که به نظر بنده ... به مرور تبدیل به دیکتاتوری می‌شود و مردم و جوامع با مشکل روبرو می­شوند. لذا برای اینکه در طول زمان افراد دچار مشکل یاد شده نشوند و اداره امور کشور بصورت چرخشی بدست افراد شایسته ،متفاوت و مختلفی قرار بگیرد و در انحصار یک فرد یا یک خانواده قرار نگیرد. اما در مورد مجلس و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا مقتضی است مردم در هر دوره می‌توانند کاندیدای اصلح را جستجو و انتخاب کنند و به مجلس شورای اسلامی‌بفرستند و اگر در محل کاندیدای اصلح در دوره‌های متفاوتی مطرح بود و اعلام آمادگی کرد مردم به او رأی می‌دهند..."}}

 

-     در پاسخ این سوال گفته اید " قانون اساسی است که اجازه داده برای نمایندگی مجلس بیش از دو دوره هم نمایندگان بتوانند درمجلس شورای اسلامی‌حضورپیدا کنند " :

 

-    خوب این یک مسئله بدیهی است، سوال این است که شما چرا سعی در تغییر این قانون نکرده اید؟ تفاوت نماینده با رییس جهمور چیست که نماینده می تواند بیش از دو دوره پیاپی انتخاب شود، اما رییس جمهور نمی تواند؟ آیا شما موافق این مسئله هستید؟(البته حتما هستید که بعد از 8 سال نمایندگی پرثمر همچنان به دنبال کاندیداتوری هستد)

-    آیا شما نباید حداقل نظر مردم حوزه انتخابیه خودتان را در این مورد می پرسیدید، تا چنانچه آن ها مخالف انتخاب نماینده بیش از دوبار پیاپی بودند، این قانون را تغییر می دادید؟ آیا شما از ملت ایران در طی این هشت سال حتی یکبار نباید نظرسنجی می کردید، که آهای ملت، کجای این قانون اساسی را می خواهید تغییر دهید تا ما بعنوان نماینده و وکیل شما پیگیر تغییرش باشیم؟

-     در مورد ریاست جمهوری گفته اید "در انتخابات ریاست جمهوری ... برای اینکه در طول زمان افراد دچار مشکل یاد شده نشوند و اداره امور کشور بصورت چرخشی بدست افراد شایسته ،متفاوت و مختلفی قرار بگیرد و در انحصار یک فرد یا یک خانواده قرار نگیرد. اما در مورد مجلس و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا مقتضی است مردم در هر دوره می‌توانند کاندیدای اصلح را جستجو و انتخاب کنند و به مجلس شورای اسلامی‌بفرستند" :

-    جمله شما کاملا دارای تضاد است! اگر انتخاب بیش از دو دوره باعث دیکتاوری و ایجاد حکومت موروثی یا فردی می شود، آیا در مورد نمایندگی که از حیث قانون گذاری بسیار حساس تر است، این مورد صادق نیست؟ آیا اینکه کسانی مثل رفیق شفیق شما جناب باهنر، چندین دوره پیاپی بر صندلی های مجلس تکیه می زنند و هیچکس نمی داند چگونه رای داده اند و چگونه موضع گرفته اند خطرناک نیست؟ آیا سپردن طولانی مدت مهمترین نهاد کشور (از حیث قانون گذاری که همه امور کشور به نحوی توسط این نهاد کنترل و نظارت می شود) به عده ای محدود، خطرناک نیست؟ رییس جمهور (که صرفا اجرا کننده قانون و مقررات وضع شده مجلس است) برای ملت ایجاد خطر می کند، اما نمایندگان مادام العمر ایجاد خطر نمی کنند؟ آیا مردم نمی توانند همانطور که در مورد نمایندگانی که بیش از دو دروه پیاپی می خواهند نماینده شوند "کاندیدای اصلح را جستجو و انتخاب کنند و به مجلس شورای اسلامی‌بفرستند " در مورد رییس جمهور هم همانطور عمل کنند؟ آیا حذف تمامی افکار و جریان های مستقل و غیر راست تندرو، مجلسی چرخشی بوجود می آورد؟!!! اینکه افراد عوض شوند، چرخش نیست بلکه تعویض افکار، چرخش به حساب می آید جناب نماینده ....

 

-     {{مصاحبه "- محاسن و معایب شرکت یک نفر در بیش از دو دوره برای نمایندگی مجلس؟ به نظربنده عیبی ندارد، زیرا مانع آمدن همگان نیست و همانگونه که در انتخابات مجلس نهم تا جایی که من اطلاع دارم تعدادی داوطلب شده اند. خب آزادی هم هست، دموکراسی هم هست، منعی هم نیست، منتهی این مردم  هستند که جستجو می‌کنند و بین هر تعداد که باشند می‌گردند و به فرد اصلح مطابق موازین قانونی و هم مطابق نظر امام عزیز و مقام معظم رهبری هست رأی می­دهند و حُسن آن هم این است که نماینده با توجه به آشنایی که با مقتضیات منطقه هم از حیث تقنینی و پیگیری برای توسعه و پیشرفت همه جانبه منطقه می‌تواند اثر بیشتری داشته باشد قطعاً برای مردم و منطقه مفید‌تر است تا اینکه فردی بخواهد از صفر شروع کند."}}

-    باز هم برای من و همشهریانم مشخص نیست چرا نمایندگی بیش از دو دوره عیبی ندارد؟! شما از روی کدام تحقیق علمی و بر مبنای کدام آمار مورد تایید مجامع علمی چنین ادعایی می کنید؟ آیا تکیه زدن یک فرد و به معنای بهتر یک فکر بر صندلی مجلس برای سال های متمادی مفید است؟ آیا چهار سال کاری برای ارایه فکر و نوآوری های یک فرد و به تصویب رساندنشان در مجلس کافی نیست؟ آیا موجب رخوت و عقب ماندگی جامعه و قوانین نمی شود؟  اصلا مگر یک فرد چقدر ظرفیت دارد که نتواند در طول 8 سال آن ها را بروز بدهد؟!!!

-         گفته اید " آزادی هم هست، دموکراسی هم هست، منعی هم نیست" :

-    واقعا شما به این حرف اعتقاد دارید؟!!! شاید تعاریف مردم و شما متفاوت است! اگر لطف کنید آزادی و دموکراسی را توضح بدهید، ممنون می شویم ... آیا جلوگیری از کاندیداتوری افراد خدوم و صالح و دانشمند کشور دموکراسی است؟ آیا حذف سلایق و جریان ها و افکار مخالف احزاب دست راستی افراطی (خصوصا حزب موتلفه اسلامی!!!)(انشالله که اسلامی هم خواهد شد) آزادی و دموکراسی است؟ آیا حذف جریان ها و افراد مستقل، مردمی و صالح از حضور در انتاخابات دموکراسی است؟آیا جلوگیری از آزادی بیان و نشر و اطلاعات، آزادی و دموکراسی است؟ اصلا فرق دموکراسی و دیکتاتوری مطرح شده از جانب شما چیست؟ شاید اشتباه از ماست!

-         گفته اید " به فرد اصلح مطابق موازین قانونی و هم مطابق نظر امام عزیز و مقام معظم رهبری هست رأی می دهند" :

-    مگر امام و رهبری کسی را برای نمایندگی تایید کرده اند یا می کنند؟ آیا این ادعا، تهمت به این عزیزان نیست؟ آیا امام و رهبری خلاف همه موازین قانون اساسی و شرع مقدس در انتخاب مردم دخالت کرده و از فرد، حزب یا جبهه و جریانی حمایت می کنند؟ آقای گرانمایه چرا از این بزرگواران برای مقاصد خودتان مایه می گذارید؟ آیا این بزرگترین تخریب جایگاه و شخصیت آنان نیست؟ اصلا به چه دلیلی این بزرگواران باید از کسی حمایت کنند؟ اگر فردی صالح است و خدمت کرده که باز رای خواهد آورد!!! اگر کسی ناصالح و ناکارآمد و مشکلدار هم هست که مردم، چه کسی تاییدشان کند و چه نکند (اگر انتخابات سالم برگزار شود) به وی رای نخواهند داد. بنابرین با چه دلیل عقلی و شرعی رهبر مملکت اسلامی باید از کسی دفاع کند؟ در حالیکه رهبر پشتیبان همه ملت و افراد بوده و هست .... اینقدر خود را به رهبر نیاویزیم ... مظلومترین مسئول نظام ما رهبری است و بزرگترین ظلم در دوران کنونی از جانب کسانی است که ناکارآمدی و بی لیاقتی خود را پشت ایشان پنهان می کنند ... آقای گرانمایه، رهبر عزیز ما، برای همه ملت است، با این ادعاهای بیهوده وی را از مردم دور نکنید ...

-         همچنین گفته اید " قطعاً برای مردم و منطقه مفید‌تر است تا اینکه فردی بخواهد از صفر شروع کند" :

-    مثلا شما و یا دوستانتان (مثلا آقای باهنر) خیلی برای کشور و ملت و حوزه انتخابیه تان مفید بوده اید؟ می شود به اندازه انگشتان دو دست، کارهای مفیدی که در دوره های نمایندگی تان کرده اید، ذکر کنید؟ می شود مثلا توضیح دهید چرا اساسنامه شرکت ملی نفت را نهایی و تصویب نمی کنید تا معلوم شود این ثروت ملی چگونه و درکجا خرج یا ذخیره می شود؟ می شود توضیح دهید چرا قانون کپی رایت را تصویب نمی کنید، تا این همه زیان اقتصادی و فرهنگی به کشور وارد نشود؟ می شود بگویید چرا در حالیکه چین حتی نام کاشان را کپی کرده و بهره اقتصادی از آن می برد، هنوز هم این قانون را تصویب نکرده اید؟!!!! می شود بگویید چرا قوانین و مقررات گمرکات را طوری تصویب کرده اید که رییس جمهور فریاد بزند که هیچ نظارتی بر گمرکات غیر قانونی(!!!) وجود ندارد و هرکس هرچه بخواهد می برد و می آورد؟ می شود بگویید چرا در مورد سهم ایران در دریای مازندران سکوت کرده اید؟ می شود بگویید چرا به جای رژه رفتن در مجلس و شعارهای مرگ بر این و مرگ بر آن، حتی یک قانون موثر بر ضد تحریم ایران توسط اروپاییان به تصویب نرسانده اید؟ می شود بگویید حدود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی 7 ساله اخیر کجا و چگونه خرج شده؟ می شود بگویید چرا در مقابل قانون شکنی های دولت و خصوصا رییس جمهور سکوت کرده اید؟ و .... فکر کنم یک نفر از صفر شروع کند به حال شما و ملت مفیدتر است!!!

-    {{مصاحبه "-...کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان بحرانی‌ترین زمان های خود را در این چند ساله...؟ ... متعلق به بخش خصوصی است و اگرمتعلق به بخش دولتی بود قطعاً تا الان مشکل آن به نحوی حل شده بود. ... کارگران بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت خواهند کرد. ... منتظر وفای به قول رئیس جمهوری به عهدشان هستیم."}}

-         گفته اید " این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و اگرمتعلق به بخش دولتی بود قطعاً تا الان مشکل آن به نحوی حل شده بود " :

-    بر طبق کدام تحقیق علمی چنین ادعایی می کنید؟ آیا غیر از این است که عمده شرکت های دولتی، یا زیانده شده اند یا در حال ورشکستگی هستند؟ با کدام دانش اقتصادی و مالی چنین ادعاهایی می کنید جناب گرانمایه؟ آیا شما به عنوان نماینده، حداقل اطلاعات علوم اقتصادی و مدیریت روز را نباید داشته باشید؟ آیا کاری دارد، یک بار هم که شده سری به کتابخانه و منابع اطلاعات علمی بزنید و ببینید شرکت های بخش خصوصی در همه دنیا به مراتب موفق تر و کارآمدتر از بخش دولتی هستند ؟ مشکل این شرکت از خصوصی بودن آن است یا از ضعف هایی که در حمایت  از بخش خصوصی و قانون گذاری های ضد توسعه بخش خصوصی در مجلس و دولت صورت گرفته است؟

-    جناب گرانمایه شما در قبال همه قوانین که بر ضد توسعه بخش خصوصی وضع کرده اید و همه حمایت هایی که نکرده اید مسئولید ... کسی از شما نخواسته مشکلی بر مشکلات کارگران بیفزایید، شما بایستی اقدامات و رویه هایی را در مجلس پیگیری می کردید که به رشد اقتصاد و رشد بخش خصوصی بینجامد، نه اینکه هرچه پیش از این بوده یا ورشکسته اش کنید یا دوباره دولتی کنید ... حرف شما کاملا با اصل 44 تضاد داشته، برخلاف توصیه های رهبری و سیاستی ضد توسعه اقتصادی است.

-         شما دقیقا برای توسعه اقتصاد ملی چه قانون موثر و کارآمدی وضع کرده اید؟ این وظیفه شما بوده است...

-         گفته اید " کارگران بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت خواهند کرد" :

-         شما مگر وکیل این ملت مظلوم نیستید؟ شما که حقوقتان و حیثت شغلیتان و جایگاه خودتان را از این مردم گرفته اید، چطور ممکن است در مجلس حقوق و مزایا داشته باشید، اما بسیاری از این مردم مظلوم مانند کارگران نشلجی 32 ماه حقوق نگیرند و زن و بچه شان سرگرسنه زمین بگذارند؟

-    بخدا ظلم است! شما نماینده مردمید، چطور می توانید بی تفاوت باشید و بگویید تازه بخشی از حقوقشان را دریافت خواهند کرد؟ باید در مجلس، در دولت، در صدا و سیما و رسانه ها مشکلشان را فریاد بزنید، باید نفستان برای حقوق این گرسنه ها، این کارگران زحمت کش بینوا بگیرد؟ من نمی دانم بعضی از ما چطور شب ها را به صبح می رسانیم ... چطور می توانید حقوق کامل بگیرید، در حالیکه مردم هنوز حقوقشان را نگرفته اند؟ چطور وزیر را در مجلس، استیضاح نمی کنید چون نمی تواند حقوق کارگران را استیفا کند؟

-    اصلا شما که نمی توانید پیگیر حقوقشان باشید، چرا نماینده شده اید؟ چرا برای حمایت از تشکل های کارگران کاری نکرده اید؟ چرا از تصویب قوانین حامی کارگران و تشکل های آنان جلوگیری می کنید؟

-         گفته اید " منتظر وفای به قول رئیس جمهوری به عهدشان هستیم." :

-    بله!!! رییس جمهوری که شماها جرأت ندارید حتی از وی سوال کنید، حتما وفای به عهد خوادهد کرد! باش تا صبح دولتت ...

-    آیا شما موظف نبودید وقتی که رییس جمهور، صراحتا نقض قانون می کند از وی سوال کنید، تا شأن نماینده ملت را اینقدر پایین نیاورید و جایگاه نمایندگی اینقدر ذلیل و بی اعتبار نشود؟ به گمانم که شما دنبال بنیان های اشتعال زا بوده اید ....!

-    رییس جمهور باید دایم به مجلس گزراش بدهد، اگر قولی داد باید پاسخگو باشد، ملت ایران در قانون اساسی به شما ابزار نظارت و پاسخگو سازی وی را داده است، چرا استفاده نمی کنید؟ چرا اسب سرکش دولت را رها کرده اید تا زمین ملت را لگدکوب کند؟ شما موظفید، شما مسئولید ...

-    {{مصاحبه "-... بحران آب ...؟ ...همانطور که اطلاع دارید این منطقه با محدودیت‌هایی در بخش کشاورزی مواجه است. ما ناچاریم برای ایجاد اشتغال به بخش صنعت توجه داشته باشیم. قبل از احداث کارخانه جلسه‌ای با مسئولین آب و منابع طبیعی گرفتیم و محاسبات لازم صورت گرفت. آب مورد نیاز این مجموعه صنعتی از طریق خرید چاه های موجود منطقه تأمین شد. ... این مجموعه برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی و عمرانی، بزرگراه ها، کنارگذر و حتی ساخت مدرسه و . . . بسیار اثرگذار بوده است."}}

-     گفته اید : " این منطقه با محدودیت‌هایی در بخش کشاورزی مواجه است. ما ناچاریم برای ایجاد اشتغال به بخش صنعت توجه داشته باشیم " :

-    این موضوع به رها کردن توسعه صنعت کشاورزی و دامداری منطقه چه ربطی دارد؟ هیچ می دانید همین سیاست غیرعلمی و نابخردانه، موجب افزایش تبدیل روستاها و دهستان ها به ویلاکده ها و تخریب مزارع و باغات و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شده است؟ هیچ می دانید در گذشته بسیاری از نیازهای مربوط به کشاورزی و دامداری کاشان، از روستاها تامین می شد، اما امروزه بخش عمده آن از خارج منطقه وارد می شود؟ شما دارید کاشان را از منطقه ای که مولد محصولات کشاورزی و دامی بوده، تبدیل به منطقه ای صرفا مصرف کننده می کنید ... آقای گرانمایه اگر از این سیاست نابخردانه غیرعلمی دست برندارید، یکی از بزرگترین لطمات را به کاشان خواهید زد و تخریب روستاها و دهستان ها و تخریب مزارع و دامداری ها و ... همه به نام شخص شما در تاریخ به ثبت خواهد رسید... توسعه صنعتی لازم است اما در کنار توسعه کشاورزی و دامداری ...

-         گفته اید "آب مورد نیاز این مجموعه صنعتی از طریق خرید چاه های موجود منطقه تأمین شد" :

-    آیا در حالی که منطقه با کم آبی مفرط روبرو است، بایستی چاه های آبش را خرج کارخانه ها کرد؟ شما نه تنها قادر نیستید حق کاشان را از طرح های آبی که در استان اجرا شده بگیرید، بلکه با چنین ابتکارات غیرعلمی در حال تبدیل کاشان به شهری کاملا نیازمند آب خارج از منطقه هستید ... آیا نمی دانید هرگونه تغییر در سیستم آب هر منطقه ای نیازمند سال ها مطالعه کارشناسی است و نمی شود صرفا به دلیل تامین نیازهای یک کارخانه یا شهرک یا  ... سیستم آب را تغییر داد؟

-     {{مصاحبه " ... بخش‌های فرهنگی ... در این حوزه چه کارهایی انجام شده است و شما چه پشتیبانی‌هایی داشته‌اید؟ بنده از ابتدا در عرصه‌های خدمتگزاری به مردم در سنگر مجلس شورای اسلامی ‌و در همه محافل مردمی‌ و مجالس و هیأت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی که حضور پیدا کرده‌ام؛ گفته‌ام که انقلاب اسلامی‌یک انقلاب فرهنگی ... جوانان بتوانند از یک اشتغال پایدار و معیشت مطمئن برخوردار شوند که آنگاه بتوان به آنها پیام معاد و فرهنگ ارائه کرد."}}

-    هنگامی که از شما در مورد کارهایتان در بخش فرهنگی سوال کرده اند، هیچ جواب واضح و منطقی نداده اید و به توضیح واضحات و نقل مطالب غیر مرتبط پرداخته اید. سوال من از شما این است که اول فرهنگ را تعریف کنید. دوم اینکه بگویید چه کار فرهنگی کرده اید. حضور شما در هیأت مذهبی کار فرهنگی بوده است؟ حتما با حضور شما و بواسطه اعمال شما در مجلس، مردم خیلی دیندارتر و فرهنگی تر شده اند!

-     گفته اید " بنده از ابتدا در عرصه‌های خدمتگزاری به مردم در سنگر مجلس شورای اسلامی ‌و در همه محافل مردمی‌ و مجالس و هیأت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی که حضور پیدا کرده‌ام" :

-    من متوجه نمی شوم که کارهای فرهنگی که موظف بوده اید بعنوان نماینده انجام دهید، چه ربطی به حضور شما در مراسم و آیین های فرهنگی دارد؟ که اصولا نوعی تبلیغ برای دور بعد نمایندگیتان بوده است.

-    من فکر می کنم شما اصولا هر وقت فرهنگ و کار فرهنگی به گوشتان می خورد، احساس می کنید که باید در مراسمات حضور پیدا کنید. حداقل با خواندن جواب شما من چنین برداشتی می کنم، اگر اینطور نیست و شما غیر از مراسم و آیین ها و مجالس دینی، برداشت دیگری از فرهنگ دارید ذکر بفرمایید.

-         گفته اید مجلس شورای اسلامی سنگر است (" سنگر مجلس شورای اسلامی")؛

-    به نظر من یکی از عمده مشکلاتی که در اثر نمایندگی شما برای کشور و شهر ایجاد شده، همین نگاه نظامی و انتظامی به مجلس است. مجلس سنگر چیست؟ سنگر دفاع از خودتان و حزبتان؟ سنگر دفاع از زر و زورتان؟ سنگر دفاع از ناکاراییتان؟ سنگر دفاع از نهادها و افراد؟ اصلا شماها که جرأت رویارویی با مشکلات را ندارید، برای چه به مجلس می روید تا در آن سنگر بگیرید؟ مگر آن کارمندی که حقوقش یک دهم شما هم نیست، یا کارگری که دو سال است حقوق نگرفته، در اداره و کارگاه سنگر می گیرد؟ اصلا کجای قانون اساسی، ملت ایران گفته اند مجلس ما، سنگر است و وکیل ما باید در آن پنهان شده و سنگر بگیرد؟ نه جناب نماینده دو دوره مجلس، مجلس محل حضور بهترین فرزندان ملت است که آینده نگری، تخصص علمی و خلوص نیت لازم برای گذاردن بهترین قوانین و مقررات داشته باشند. شاید به همین علت است که رای های مجلس را مخفی کرده اید و پخش تلویزیونی را حذف کرده اید تا کسی نداند چه می گویید و چه تصویب می کنید و به چه چیزی رای می دهید، زیرا مجلس سنگر است و باید مخفی بمانید!

-    من اصلا متوجه نمی شوم چرا باید تنها راه نظارت بر عملکرد نمایندگان توسط ملت (یعنی دانستن رای های نمایندگان به قوانین) مسدود شود؟ اگر ملت ندانند که نماینده آنان به هر طرح و لایحه و ... چه رایی داده است(مثبت، منفی یا ممتنع؟) چگونه می توانند عملکرد وی را نسبت به وعده هایی که داده است، بسنجند؟ اگر شما دغدغه حقوق مردم را داشته اید چرا حتی یکبار از علنی شدن رای ها دفاع نکرده اید؟!!!

-     {{مصاحبه "-در ارتباط با نیازهای فرهنگی منطقه به وجود یک روزنامه ...؟درخواستی توسط بعضی علاقمندان تهیه و تکمیل شده است و در کمیته صدور مجوزهای نشریات در نوبت است."}}

-         گفته اید : "درخواستی توسط بعضی علاقمندان تهیه و تکمیل شده است و در کمیته صدور مجوزهای نشریات در نوبت است." : 

-    باز خوب است که اعتراف کرده اید که این درخواست را شما نداده اید و این باعث مزید امتننان است. آیا صدور یک مجوز هشت سال طول کشیده است؟! یا تازگی ها گفته اید یک مجوزی بگیریم، بگوییم کار فرهنگی هم کردیم؟ یعنی در طی این هشت سال یکبار به ذهنتان نرسید کاشان روزنامه مخصوص خودش را می خواهد، رادیو می خواهد، تلویزیون می خواهد؟ یعنی یکبار به ذهنتان نرسید وجود روزنامه و مجله در حوزه های گوناگون برای منطقه کاشان لازم و واجب است؟!

 

-     {{مصاحبه " -... قابلیت‌های شهرستان تأکید کرده‌اید... خواسته اهالی مطبوعات شهرستان...؟ ... برای خانه مطبوعات انشاءالله با انسجامی‌که در بین مسئولین شهرستان وجود دارد با پیگیری دوستان مطبوعاتی این کار عملی خواهد شد."}}

-     گفته اید: "برای خانه مطبوعات انشاءالله با انسجامی‌که در بین مسئولین شهرستان وجود دارد با پی‌گیری دوستان مطبوعاتی این کار عملی خواهد شد. " :

-    در طول هشت سال نمایندگی خودتان نتوانستید انسجام لازم برای تشکیل خانه مطبوعات را به انجام برسانید؟!! انشاالله که ظرف هشت سال آینده، این امر خطیر و واقعا سنگین که نیازمند عزم ملی و احتمالا بین المللی است با کمک دوستانمان در زیمبابوه و گینه بیسائو که پیش ازاین به این امر خطیر دست یافته اند، دست خواهیم یافت؟ مردم خودشان قضاوت می کنند و تاریخ نیز قضاوت خواهد کرد که چه کسانی قادر به انجام کوچکترین کارها نبودند و اتفاقا مدام از خدماتشان به نظام و انقلاب دم زدند... من بعنوان یک کاشانی احساس می کنم که ما در اوج ذلت تاریخی خودمان قرار داریم، حتی برای یک خانه مطبوعات، بایستی از اصفهان اجازه بگیریم ... به هر حال صد سال اولش سخت است...

-     {{مصاحبه "- مردم کاشان را چه مقدار سیاسی می‌دانید؟ کاشان از قدیم‌الایام شهری دینی سیاسی بوده است و مصداقی از آن جمله مرحوم مدرس که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست می‌توان به این منطقه اشاره کرد. برخاستن قهرمانانی همچون شهید شمس‌آبادی از این خطه و شلیک گلوله آتشین به طرف مظهر طاغوت یعنی شاه ستمگر و نیز شلیک شهید بخارایی به منصور عامل بیگانه در سال‌های سیاه قبل از انقلاب اسلامی‌نشان دهنده این است که مردم سیاسی هستند. ... این منطقه همواره مردمانی سیاسی ولی در چارچوب دیانت داشته است و در زمان جنگ تقدیم بیش از ۲۴۲۰ شهید از این  دو شهرستان نشاندهنده آگاهی سیاسی و حضور به موقع در صحنه دارد. ... همچنین در تمام مناسبت‌ها مردم حضوری خستگی‌ناپذیر دارند."}}

-    در پاسخ به این سوال هم جواب های بدیهی و غیر مرتبط را قاطی هم کرده اید و جملاتی گفته اید که نشان از اوج بی اطلاعی شما از تاریخ سیاسی کاشان دارد.

-    سوال از شما این بوده که مردم کاشان را چقدر سیاسی می دانید و اصولا جواب این سوال نمی تواند عملیات نظامی دو شهید پیش از انقلاب یا فعالیت های مردم غیور و دیندار کاشان در زمان جنگ باشد. منظور تحلیل وضعیت سیاسی و میزان سیاسی بودن مردم است جناب نماینده.

-    مشکل آنجاست که شما تا بحال حتی یکبار از مرکز آمار یا نهادهای علمی و پژوهشی نخواسته اید تحقیق مستقلی با مبنای آماری و علمی در مورد میزان سیاسی بود مردم، سلایق سیاسی مردم، تفکر سیاسی آن ها، نوع تحلیل آن ها از وقایع جاری و گذشته و ... صورت دهند، تا شما از چند و چون وضعیت سیاسی مردم منطقه آگاهی یابید. مشکل بزرگ ما ملت ایران این است که اکثر نمایندگان در پستی هستند که تصور می کنند فقط و فقط باید اظهار نظر کنند و غافلند از اینکه بایستی بر مبنای آمار و تحقیقات علمی و با مشورت گرفتن از دانشمندان و اندیشمندان و با توجه به منافع ملی و خواست ملی تصمیم سازی کنند. جایگاه نمایندگی را با جایگاه وعظ و خطابه اشتباه گرفته اید.

-    اگر احتمالا بازهم با رای خیلی خیلی خیلی بالا حدود 99.99% انتخاب شدید (پیش بینی من هم مانند شماست ـ با توجه به خیل مشتاقانی که شبانه روز، برای شما در حال کار فرهنگی هستند و اینکه خیلی ها که دورهای پیش رای ندادند، با توجه به پیشرفت های خارق العاده این چندساله، این دور حتما رای خواهند داد!!!) ، فقط به خاطر خدا کمی در مورد مفاهیم فرهنگ، کار فرهنگی، انحطاط فرهنگی و اجتماعی، سیاست، سیاسی بودن، انسداد سیاسی، توسعه اقتصادی، تورم، توسعه صنعتی، اشتغال زایی، نرخ بیکاری، بحران آب، صداقت، آزادی، دموکراسی و ... مطالعه بفرمایید. من به شما قول می دهم در نزد خدا از کارهای فرهنگی شما مقبول تر است.

-          {{مصاحبه "- پیش‌بینی شما از انتخابات کاشان؟ پیش‌بینی من این است که انتخابات شهرستان کاشان و آران و بیدگل یکی از پرشورترین و شورانگیزترین انتخابات تمام دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.... ملت‌های مسلمان منطقه تازه درس‌های سی سال پیش‌آموخته این ملت را فراگرفته‌اند و بپاخاسته‌اند... مردم از نزدیک و به رأی‌العین مشاهده می‌کنند که انقلاب اسلامی‌به اهداف خودش یکی پس از دیگر می‌رسد....در هر صورت مردم این انتخابات را پرشور برگزار خواهند کرد. به خصوص مردم کاشان و آران و بیدگل که اعتقادی پای صندوق‌های رأی می‌روند و اخیراً نماینده مکرم ولی‌فقیه و امام جمعه شهرستان کاشان حضور پای صندوق‌های رأی را واجب عینی اعلام فرمودند و صرفاً یک اقدام اجتماعی نیست و یک اقدام عقیدتی و شرعی ... مردم نشان داده‌اند با تیزهوشی و آگاهی و دقت نظر و توجهی که دارند به اصلح رأی خواهند داد. "}}

-         گفته اید " یکی از پرشورترین و شورانگیزترین انتخابات تمام دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود":

-    از روی کدام تحقیق علمی و آمار مستند و مستقل و معتبر چنین ادعایی می کنید؟ کدام مرجع علمی و آماری مستقل و معتبری، حرف شما را تایید می کند. اصلا شما از خودتان، از وجدان خودتان سوال کنید مردم برای چه باید از دوره های قبل پرشورتر حضور یابند؟ اوضاع اقتصادیشان بهتر شده؟ آزادی هایی که خواهانش هستند تأمین شده؟ مسئولین، پاسخگو و مسئولیت پذیر شده اند؟ نمایندگان، شجاع و مردم دوست شده اند؟ ادارات و نهادها و ارگان ها، مردم مدار شده اند؟ احترام گذاردن به مردم، بیشتر شده است؟ کارشان در ادارات، زودتر راه می افتد؟ برای هر کار ساده ای، نیاز به صدها امضا و توصیه ندارند؟ از حقوق ملی شان در دریای مازندران، دفاع شده است؟ سرمایه گذاری لازم در صنایع نفت و گار صورت گرفته، تا همسایگانی مانند قطر بیشتر سهم ما را نبرند؟ اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز تصویب شده، تا معلوم شود پول نفت و گاز کجا می رود؟ مجلس، نظارت موثر و کارآمدی بر همه نهادها، سازمان ها و اشخاص کشور دارد؟ مالیاتشان معلوم است چگونه خرج می شود؟ غرامتشان از عراق گرفته شده است؟ زبان درازی های کشورهای عربی در مورد خلیج فارس و جزایر سه گانه پاسخ داده شده است؟ از میراث فرهنگی حفاظت شده است؟ اجناس دارای شناسنامه و بارکد خرید و نرخ فروش شده است؟ قاچاق ارز و کالا محدود شده است؟ قاچاق خاک ایران به کشورهای همسایه قطع شده است؟ نرخ اعتیاد کاهش یافته است ؟ ....

-         گفته اید "ملت‌های مسلمان منطقه تازه درس‌های سی سال پیش‌آموخته این ملت را فراگرفته‌اند و بپاخاسته‌اند":

-    بله، فقط من بعنوان کسی که پس از انقلاب به دنیا آمده ام از شمایی که در انقلاب بوده اید و انشاالله که خدمت کرده اید!! می خواهم بپرسم این درس های سی سال پیش چه بوده است؟ تلاش برای بدست آوردن استقلال؟ بدست آوردن آزادی؟ کاهش فشار اقتصادی؟ .... فکر کنم باید از همان مردم آنجاهای دور، که الان درس سی سال پیش ما را گرفته اند بروم بپرسم...

-         گفته اید " انقلاب اسلامی‌به اهداف خودش یکی پس از دیگر می‌رسد" :

-    خداوکیلی انقلاب اسلامی بواسطه مسئولین به کدام هدف خودش رسیده است؟ شما پنج تاش رو برای من بگی من راضیم بخدا ...

-         گفته اید "مردم کاشان و آران و بیدگل که اعتقادی پای صندوق‌های رأی می‌روند":

-    من نمی فهمم اعتقادی پای صندوق رفتن یعنی چی؟ یعنی آن هایی که اعتقادی می روند با آن هایی که با فکر می روند دوتا هستن یا متفاوتند؟ اعتقادی پای صندوق رفتن یعنی هر کاری هیات های تایید صلاحیت کردند رو بی خیال و ما همچنان رای می دهیم؟ یعنی اگر نماینده ها هیچ کاری برای مردم نکردند باز هم اعتقادی رای می دهیم؟! نیاز به شفاف سازی شما دارد!!!!!! لطفا توضیح دهید.

-         گفته اید: "حضور پای صندوق‌های رأی را واجب عینی اعلام فرمودند و صرفاً یک اقدام اجتماعی نیست و یک اقدام عقیدتی و شرعی": 

-    جناب نماینده مردم، انتخاب کردن و انتخاب شدن حق مردم است و ملت اگر صلاح بدانند، بر سر شما منت می گذارند و رای می دهند، اگر هم به هر دلیل ملت نخواهد، صلاح نداند و ... رای نمی دهد و شما هم هیچ حقی برای افاضه فیض در این زمینه(حق و وظیفه مردم در رای دادن) ندارید، ملت ممکن است شما را به خدمتگزاری و نوکری خودش مفتخر کند و شما هم بر اساس قانون و به جهت ابراز تمایل برای نمایندگی ملت، موظف خواهی بود نوکری و خدمت این ملت شریف را بکنی، نه اینکه بیایی از وظایف مردم برای شرکت در انتخابات سخن بگویی، ملت تعیین می کند چه چیزی را حق دارد و چه چیزی را وظیفه دارد، به قول امام راحل "میزان رای ملت است" ، ظاهرا جای موکل و وکیل عوض شده است، بهتر است جایگاه خودتان را در پیشگاه ملت بشناسید...

-    من بعنوان یک بنده از بندگان خدا چنین نقدی را بر شما وارد کردم، جناب گرانمایه اگر بر شما تلخ و سخت آمد، روز قیامت چه خواهید کرد که پروردگار عزوجل ذره ذره کارها و افکار و گفته هایتان را به نقد خواهد کشید و سزا خواهد داد. اگر جای شما بودم افسار خر قدرت را رها می کردم، به خاطر همه کارهایی که باید می کردم و نکردم و همه آنچه نباید می کردم و کردم، به کنج خانه می رفتم و توبه می کردم ....

-         در پایان به مردم کاشان هم عرض می کنم انشاالله که خیر است !!!!

 

+ نوشته شده توسط استان کاشان در دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 14:7 |